×

Khoy to Urmia bus

05:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

08:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

06:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

08:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

06:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

09:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

45 Seats Left

07:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

09:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

07:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

10:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

08:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

10:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

36 Seats Left

08:15

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

10:45

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

08:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

11:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

36 Seats Left

09:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

11:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

09:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

12:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

10:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

12:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

45 Seats Left

10:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

13:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

11:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

13:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

11:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

14:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

38 Seats Left

12:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

14:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

12:15

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

14:45

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

12:45

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

15:15

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

45 Seats Left

13:15

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

15:45

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

13:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

16:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

14:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

16:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

14:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

17:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

15:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

17:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

15:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

18:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

16:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

19:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

17:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

19:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

44 Seats Left

17:30

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

20:00

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

40 Seats Left

18:00

From Khoy

Khoy (Khoy Bus Terminal)

20:30

To Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

€5 per person

45 Seats Left