×

06:00

Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

10:30

Poldasht

Poldasht (Poldasht Bus Terminal)

€5 per person

38 Seats Left

09:15

Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

13:45

Poldasht

Poldasht (Poldasht Bus Terminal)

€5 per person

38 Seats Left

13:30

Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

18:00

Poldasht

Poldasht (Poldasht Bus Terminal)

€5 per person

38 Seats Left

14:15

Urmia

Urmia (Shahid Kameli Terminal)

18:45

Poldasht

Poldasht (Poldasht Bus Terminal)

€5 per person

38 Seats Left