×

Mashhad to Chalous bus

13:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

03:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€8.8 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

13:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

03:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

13:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

03:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€6 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

14:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

04:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€6 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

14:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

04:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

14:15

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

04:15

To Chalous

Chalous (chalos)

€10.3 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

14:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

04:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

14:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

04:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€6.4 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€10.3 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

15:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

05:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€11.1 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

16:00

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

06:00

To Chalous

Chalous (chalos)

€6.4 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

16:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

06:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€10.3 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية:

16:30

From Mashhad

Mashhad (Imam Reza Terminal)

06:30

To Chalous

Chalous (chalos)

€10.3 للفرد الواحد

عدد المقاعد المتبقية: